Til hovedinnhold

Prisnedskriving til import av karbohydratvarer

Det er nå åpnet for å søke om tilskudd for importerterte kabohydratvarer til kraftfôr foretatt i perioden 1. juli 2022 t.o.m. 31. august 2022.

Jordbruksavtalen 2022-23 ble det avtalt et midlertidig tilskudd for kornåret 2022-23 for import av karbohydratvarer til kraftfôrprodusenter. Bakgrunnen var høye verdensmarkedspriser på råvarene som ville medføre høye kraftfôrpriser. 

Du kan søke tilskudd for import av følgende råvarer til kraftfôr når importen er foretatt på en tillatelse utstedt av Landbruksdirektoratet: 

 • Erter 
 • Fôrhvete 
 • Fôrrug 
 • Bygg til fôr 
 • Havre til fôr 
 • Mais 
 • Durra 
 • Maisgrits 
 • Lusernemel/-pellets 
 • Glyserol 
 • Rørmelasse 
 • Roemelasse 
 • Reststoffer av mais 
 • Hvetekli 
 • Kli av annet korn 
 • Roesnitter 
 • Palmekjerneekspeller 

I tillegg kan du søke om tilskudd for følgende råvarer når de er framstilt av importert råvare: 

 • Ertestivelse 
 • Erteskall 
 • Erteavsikt 
 • Stivelseskonsentrat av åkerbønner 

Praktisk informasjon

Det skal søkes etterskuddsvis etter følgende perioder. 

  f.o.m. måned – t.o.m. måned 
Periode 1  Juli-august 2022
Periode 2  September-november 2022
Periode 3 Desember 2002- februar 2023
Periode 4 Mars 2023 – mai 2023
Periode 5 Juni 2023

Det fastsettes satser per kg for hver råvare per periode. Det må sendes en søknad per periode. Det oppfordres til å søke innen 15. måneden etter for rask behandling av søknaden, men endelig frist for å søke er 1. oktober 2023. Søknadsskjema og nærmere informasjon om hvordan det skal fylles ut, finner du på ordningssiden Prisnedskriving importerte karbohydratvarer til kraftfôr.

Kontakt

Mari Vengnes

Ønsker du å søke om tilskudd? 

Se informasjon om hvordan du går fram

Ønsker du å se satser?

Se Pristilskudd til omsetningsledd