Til hovedinnhold

Prisnedskriving importerte karbohydratvarer til kraftfôr

For foretak som importerer karbohydratvarer til kraftfôrproduksjon eller bruker innenlandsk foredlet karbohydratvare av importert vare som skal søke prisnedskrivingstilskudd.

Hvem kan søke?

Foretak som importerer karbohydratråvarer til kraftfôrproduksjon, enten foretaket bruker det i egen produksjon eller videreselger til kraftfôrprodusenter. Kraftfôrprodusenter som bruker innenlandsk produserte karbohydratvarer basert på importerte råvarer kan også søke.

Om prosessen:

Fant du det du lette etter?