Til hovedinnhold

RÅK-tilskudd

«RÅK» står for råvarepriskompensasjon. Ordningen innebærer å gi prisnedskrivning der tollsatsen ikke er tilstrekkelig for å kompensere for ulikt prisnivå på jordbruksråvarer i Norge og i utlandet.

Hvem kan søke?

Næringsmiddelindustri i Norge, som produserer bearbeidede jordbruksvarer(ferdigvarer) basert på norskproduserte råvarer, kan søke RÅK-tilskudd dersom ferdigvaren omsettes i dagligvaremarked eller i et spesialmarked.

Om prosessen:

Viktige datoer

Frist for å melde inn resepter:

Innen utgangen av den kalendermåneden du solgte varene du skal søke om prisnedskrivningstilskudd for.

Frist for å søke tilskudd:

I løpet av kalendermåneden etter varene ble solgt.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?