Satser for 2022

Gjeldende fra 1. januar 2022 (dersom ikke annet er oppgitt).

Sist oppdatert 21. november 2022.

Avgiftene er oppgitt i kr per kg/liter, med mindre annet er oppgitt. (Kr per liter for melk)