Vi fastsetter generelle nedsettelser av tollavgiftssatser etter bestemmelsene i § 21 i FAT.  Tollavgiftssatsene publiseres på en egen side.

Veileder for importvernet for korn og karbohydratråvarer til kraftfôr finner du her

Som hovedregel fastsetter vi tollavgiftssatser for matmel, proteinråvarer og fett en gang i måneden med virkning fra første virkedag i påfølgende måned. Vi har anledning til å endre satsene oftere for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser. 

Ordinære GSP-land får en preferansetollavgift på 10 prosent i forhold til andre land. For soyamel er preferansetollavgiften på 20 prosent.