Hva er individuell nedsettelse av tollavgiftssats

Individuell nedsettelse av tollavgiftssats gjelder for en bestemt vare, med gyldighet for en fastsatt periode, og som regel for en ubegrenset mengde. Hvilket nivå vi setter tollen til, avhenger av varens innhold og/eller bruk.

Hvis du skal importere en basis landbruksvare, det vil si en landbruksvarer som ikke er regulert i RÅK-importforskriften, kan du søke om en individuell nedsettelse av tollavgiftssats. Om du mener at varen ikke konkurrerer med norsk produksjon av tilsvarende landbruksvarer, og den ikke har generell nedsettelse av tollavgiftsats, kan Landbruksdirektoratet vurdere å gi individuell nedsettelse av tollavgiftssats etter kriteriene i forskrift om administrative nedsettelser av tollavgiftssatser for landbruksvarer (FAT). Under finner du informasjon om nedsettelser av tollavgiftsatser for basis landbruksvarer. Dersom du skal importere en bearbeidet landbruksvare som er regulert i RÅK-importforskriften, kan du lese mer om nedsettelser av tollavgift for slike varer på siden om nedsettelser av tollavgiftsatser for bearbeidede landbruksvarer (RÅK).

Hvordan fastsettes tollsatsen

Hvilken mulighet man har til å få innvilget individuell nedsettelse av tollavgiftssats avhenger av varen, og eventuelt bruk. Dette er nærmere beskrevet i teksten under, for hver enkelt varegruppe.