Landbruksdirektoratet har laget et eget tilskuddskart for RMP-tiltaket "Ingen jordarbeiding om høsten" basert på kartene for erosjonsrisiko (overflateerosjon og drågerosjon) fra NIBIO. En ny versjon av kartene for erosjonsrisiko ble publisert i august 2023, og er basert på en oppdatert og forbedret database. Nå finnes det erosjonsrisikokart for alle jordsmonnkartlagte kommuner.

Tilskuddskartet ble tatt i bruk fra og med søknadsomgangen 2021. Kartet vises i søknadsskjemaet for regionalt miljøtilskudd, og i Gårdskart og Kilden på nett.

I tillegg til erosjonsklasse 1–4 inneholder tilskuddskartet klassene "Erosjonsrisikoklasse 1 med dråg" og "Erosjonsrisikoklasse 2 med dråg". Dette gjør det mulig å differensiere tilskuddene for arealer med og uten mye dråg i erosjonsrisikoklasse 1 og 2.

Utfyllende informasjon finnes i RMP-veilederne som statsforvalterne i de ulike fylkene har publisert på sine nettsider.

Du kan lese mer om erosjonsrisikokartene, som ligger til grunn for tilskuddskartet, på NIBIOs nettsider.