Landbruksdirektoratet har laget et eget tilskuddskart for RMP-tiltaket "Ingen jordarbeiding om høsten" basert på de to nye kartene for erosjonsrisiko (overflateerosjon og drågerosjon). 

Du kan lese mer om erosjonsrisikokartet på NIBIOs nettsider.

Tilskuddskartet blir tatt i bruk fra og med søknadsomgangen 2021.

I tillegg til erosjonsklasse 1–4 inneholder tilskuddskartet klassene "Erosjonsrisikoklasse 1 med dråg" og "Erosjonsrisikoklasse 2 med dråg". Bakgrunnen for å innføre to nye klasser, er at det skal være mulig å differensiere mellom arealer med og uten mye dråg i erosjonsrisikoklasse 1 og 2.

Statsforvalterens landbruksavdelinger skal i løpet av våren 2021 planlegge og tilpasse tilskuddssatser basert på det nye datagrunnlaget. Det er altså ennå ikke bestemt hvordan de nye kartene vil påvirke utmåling av tilskuddene i 2021. Utfyllende informasjon vil komme i RMP-veilederne som statsforvalterne i de ulike fylkene sender ut på forsommeren. For mer informasjon, kontakt statsforvalteren i ditt fylke.