Hvilken informasjon ligger i registeret   

Landbruksregisteret inneholder informasjon om  

 • landbrukseiendommer  
 • personer  
 • foretak   
 • eventuell sammenheng mellom disse  

Registeret skal sikre entydig og felles identifikasjon av disse enhetene.   

I registeret brukes felles offentlige identifikasjonsnøkler slik disse brukes i de nasjonale registrene  

 • Enhetsregisteret (organisasjonsnummer) 
 • Folkeregisteret (fødselsnummer) 
 • GAB/matrikkelen (kommunenr/gårdsnummer/bruksnummer/festenummer per grunneiendom) 

Hva registeret brukes til    

Landbruksregisteret understøtter forvaltning av lovpålagte forvaltningsoppgaver innenfor landbrukssektoren, ved å tilby et felles register.  

Opplysningene fra registeret kan brukes til 

 • oppfølging av lover og reguleringer 
 • forvaltning av tilskudd, erstatninger og avgifter 
 • resultatkontroll 
 • rapportering 
 • statistikkproduksjon 
 • utredninger 
 • forskning