Til hovedinnhold

Utfasing av produsentnummeret i Landbruksregisteret

Fra 15. november 2023 skal Landbrukets Dataflyt overta ansvaret for produsentnummeret fra Landbruksdirektoratet. Produsentnummeret fases da ut fra Landbruksregisteret.

Hva betyr det for kommunene?

Saksbehandlere i kommunen skal fortsette dagens praksis med å opprette knytning mellom foretak og landbrukseiendommer, slik at foretakene får registrert driftssenter i Landbruksregisteret. 

Det nye er at produsentnummeret ikke vil være tilgjengelig i Landbruksregisteret, og at nytt produsentnummer blir generert og tilgjengelig i systemene hos Landbrukets Dataflyt. Landbrukets Dataflyt får automatisk informasjon fra Lanbruksregisteret når en ny knytning mellom et foretak og en landbrukseiendom er foretatt. Nytt produsentnummer blir normalt raskt tilgjengelig i systemene hos Landbrukets Dataflyt, og senest innen én time etter at informasjonen om ny knytning i Landbruksregisteret er tilgjengelig for Landbrukets Dataflyt.

Saksbehandler og foretaket kan finne foretakets produsentnummer ved å søke på organisasjonsnummer her.

Som i dag vil sletting av knytning mellom foretak og landbrukseiendom, samt deaktivering av foretak, underenhet eller landbrukseiendom i Landbruksregisteret, gjøre at produsentnummeret automatisk deaktiveres i systemene hos Landbrukets dataflyt.

Hva med produsentnummer for hobbyforetak (uregid) og fiktive landbrukseiendommer?

Hobbyforetak (uregid’er) opprettes i dagens Landbruksregister når det er behov for å få et produsentnummer og den som skal ha nummeret ikke har reelt foretak i Enhetsregisteret.
Uregid’er skal ikke lenger registreres i Landbruksregisteret.

For hobbyforetak og andre som ikke driver vanlig landbruksvirksomhet og som har behov for produsentnummer, kan Landbrukets Dataflyt genere et produsentnummer som knyttes til en person eller et reelt foretak uten at det kreves at det foreligger en driftssenterknytning. De det gjelder kan selv ta kontakt med Landbrukets Dataflyt for å få produsentnummer. Eventuelt kan saksbehandler i kommunen bistå med dette.

Meningsinnhold i produsentnummeret fjernes

Dagens produsentnummer er logisk bygget opp; de fire første sifrene i nummeret angir kommune, og de fire neste angir gardidnummeret, som identifiserer en landbrukseiendom innen en kommune. I tillegg inneholder produsentnummeret et løpenummer og et kontrollsiffer (de to siste sifrene). Til sammen består produsentnummeret av ti sifre.

Nye produsentnumre vil beholde det samme formatet, altså ti sifre, men meningsinnholdet fjernes. Det nye produsentnummeret vil være et «dumt» løpenummer.  Det betyr at det ikke er mulig å lese kommunenr. og gardidnr. fra nummeret. Eksisterende produsentnumre vil beholdes som de er, men nye nummer vil ikke gi informasjon om kommune og gardidnr. En stor fordel med overgang til et «dumt» løpenummer er at kommunesammenslåinger, kommunegrenseendringer og sammenslåing og splitting av fylker ikke vil føre til endringer i produsentnummeret.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Landbruksdirektoratet på support@landbruksdirektoratet.no

Fant du det du lette etter?