Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Fjellgårdene i Sunndal

Det utvalgte området ligger lengst øst i Sunndal kommune og grenser mot Trøndelag og Viken.

Landskapet ved Grøvuvassdraget er dramatisk, med stupbratte lier, fosser, dype juv og elvegjel. Bak brede fjelldaler ligger fjellviddene med høye topper. Fjellgårdene har innmark opp til 800 meter over havet, og de fem aktive brukene drivermed sau, geit og storfe. Her er kalkrike og svært artsrike seterdaler med slåttemarker, naturbeitemarker og beiteskog. Fangstgraver, gamle hustufter og gravrøyser vitner om bruk av området siden steinalderen. Gårdene og setrene har gamle, velholdte bygninger av høy verdi. En seter er fremdeles i drift med melkekyr og produksjon av smør og ost.Deler av området er Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde,somgrenser til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

I Grøvudalen blir seterdrifta hver sommer ført videre i ubrutt tradisjon. Foto Oskar Puschmann.
Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Fjellgardane i Sunndal

Fylke
Møre og Romsdal

Kommune
Sunndal

Jordbruksregion
Sør-Norges dal- og fjellbygder

Områdetype
Gårds- og seterlandskap ved Grøvuvassdraget

Areal
101 000 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?