Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Hjørundfjorden og Norangsdalen

Hjørundfjorden og Norangsdalen er representative for fjord- og dallandskapene på Sunnmøre, der mye av historien er knyttet til naturen og naturkreftene.

Marginale jordressurser ved fjorden og i daler, utmarksressurser og fjordfiske har gitt grunnlag for bosetning. Mange av de gamle brukene ligger brattlendt til, noen er veiløse og fraflyttet. I området finnes dyrkingsspor, ferdselsårer og gårds- og seterbygninger fra tidligere tider. Bruk av utmarka til beite og høsting har resultert i kulturmarker med høyt artsmangfold, og området har flere naturreservat. Bosettingen er i dag konsentrert i bygder i de nedre delene av dalførene, og her er jordbruket modernisert med melkeproduksjon på ku og geit, og kjøttproduksjon på storfe og sau. 

Oversikt over Lekneset og gårdene på Urke. På andre siden av fjorden ligger Sæbøneset og vi ser utover Hjørundfjorden. Foto Per Urke.
Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Hjørundfjorden og Norangsdalen

Fylke
Møre og Romsdal

Kommuner
Volda og Ørsta

Landskapstype
Fjordlandskap med trang fjord og bratte fjell med delvis veiløse gårder 

Landskapsregion
Midtre bygder på Vestlandet 

Jordbruksregion
Fjordbygdene på Vestlandet og i Trøndelag 

Areal
76 000 dekar landareal

År for innlemmelse
2018

Fant du det du lette etter?