Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Leveld

Leveld i Ål er en fjellbygd med et aktivt jordbruk og tun på rekke i dalsiden. Et av særpregene til Leveld er at beitemarkene er sammenhengende fra bygda og opp til heimstølene.

I fjellbygda Leveld er landskapet særpreget av teigdelt innmark, mange steingjerder og rydningsrøyser. Smale teiger av beitemark går fra bunnen av dalen og opp til heimstølene, i 700 – 950 meters høyde over havet. Mange gårdsbruk i denne lille bygda produserer melk og kjøtt av storfe, sau og geit basert på gressproduksjon og beite på store inn- og utmarksareal. Gårdstunene, med mange verneverdige bygninger, ligger på rekke og rad langs bygdeveien opp i dalsiden. Det varierte landskapet og ulike teigbruk har gitt en rik og mangfoldig vegetasjon. Her finnes rike myrsig og gammel beitemark, og på de kalkfattige tørrengene vokser det både fjellplanter og mer sørlige arter som flekkgrisøre, dunkjempe, hårsveve, tjæreblom, fjellbakkestjerne, fjelltimotei og fjellmarikåpe. Området har høy botanisk verdi og en karakteristisk blanding av sørlige arter og fjellplanter. 

I Leveld ligger gårdstuna på rekke og rad langs bygdeveien i dalsiden. Den teigdelte innmarka er godt synlig i landskapet. Foto: Jørn Jensen.
Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Leveld
 

Fylke
Buskerud

Kommune
Ål 

Jordbruksregion
Sør-Norges dal- og fjellbygder 

Områdetype
Bygd i dalside med tun på rekke og teigdelt innmark

År for innlemmelse
2017

Fant du det du lette etter?