Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Nordherad

Nordherad er et aktivt jordbruksområde i et bratt, sørvendt og åpent mosaikklandskap ved Vågåvatnet.

Skålgroper og andre kulturminner forteller om bosettingen i bronsealderen. De første sporene av jordbruk er fra ca. år 200 år. Rundt 30 jordbruksforetak, de fleste med beitende dyr, driver all jorda. Ovenfor grenda ligger to setergrender. Store, laftede bygninger dominerer landskapsbildet, og her er mange godt bevarte, mindre uthus. Nordherad har Norges tetteste samling av fredede landbruksbygninger, 38 hus fordelt på seks gårdstun. Her finnes også gamle vanningssystem og andre kulturminner. Tørt klima og kalkrik berggrunn gir en artsrik steppevegetasjon. Området har internasjonal status i biologisk sammenheng, særlig knyttet til ugjødslet beitemark. 70 rødlistearter er registrert. Innenfor området ligger det to naturreservat med kalkfuruskog og gammel kulturmark.

Tunet på Valbjør gård har to freda hus og en rekke andre lafta bygninger - karakteristisk for de husdyrbaserte gårdene i Nordherad. Foto: Ragnhild Hoel, Riksantikvaren.
Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Nordherad

Fylke
Innlandet

Kommune
Vågå

Jordbruksregion
Sør-Norges dal- og fjellbygder

Områdetype
Dalgrend ved Vågåvatnet. Gårdslandskap med innmark, tette gårdstun, beitelandskap i utmark, skog og seterlandskap

Areal
14 000 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?