Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Ormelid

Høydegården Ormelid ligger på en solrik dalhylle 450 meter over havet innerst i Sogn.

Første kjente dyrkingsspor er over 4000 år gamle. Den eldgamle ferdselsveien mellom Sogn og Gudbrandsdalen går forbi Ormelid, og to støler fra vikingtiden og mellomalder er de eldste kjente flerstølsbruk i Norge. Gårdsdriften baserte seg på omfattende høsting i utmarka. Husdyrhold ga gjødsel til åkrene og slåttengene. Gårdsfolket her drev slik til 1990-tallet, og holdt i hevd bygninger, beitemarker, slått- og lauvenger, høstingsskog og styvingstrær av nasjonal verdi. I 2011 ble bygningene og noe innmark og utmark fredet som kulturmiljø. Stiftelsen Ormelid gård eier og forvalter nå Ormelid gjennom skjøtsel av eng, utmark og bygningsmiljø og fører på denne måten videre en 4000 år gammel vestnorsk jordbrukshistorie. 

Artsrik slåtteng og tunet på Ormelid. Stiftelsen Ormelid gard skjøtter og vedlikeholder gården, som har en 4000 år lang historie. Foto Oskar Puschmann.
Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Ormelid

Fylke
Vestland

Kommune
Luster

Jordbruksregion
Fjordene på Vestlandet og i Trøndelag 

Områdetype
Fjellandskap med høydegård og støler 

År for innlemmelse
2017

Fant du det du lette etter?