Til hovedinnhold
Denne siden eksisterar på nynorsk

Rennesøy

De tre delområdene Hodne – Sel, Helland – Bø og Austbøheia i Rogaland har et variert og flott kulturlandskap med dominans av kystlynghei på høyden.

 

I bratte hellinger mot kystlinjen er det tørrbakker, eng og lauvtrelunder med svært høyt artsmangfold – et resultat av langvarig drift, godt jordsmonn og klima. Her finnes 480 plantearter, mange truede og sjeldne, og fem som ikke finnes andre steder i Norge. Områdene har en bruks- og bosettingshistorie på rundt 6 000 år, blant de eldste i landet. Bosettingshistorien finnes igjen i gravhauger, piggsteingårder, steingårder, gamle ferdselsårer,  nausttufter og torvhus. Kystlyngheiområdene, som er et resultat av brenning og beitedyr gjennom generasjoner, blir holdt i hevd. Områdene ligger lett tilgjengelig for friluftsopplevelser og de merkede turstiene i områdene er mye brukt av turgåere.

Utsyn over Helland - Bø på Rennesøy, med Hellandgårdene i forgrunnen og kystlynghei på høydene. Foto Audun Steinnes.

 

Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Rennesøy

Fylke
Rogaland

Kommune
Stavanger

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland  

Områdetype
Jordbrukslandskap med gårdstun, innmark og kystlynghei  

Areal
5 400 dekar 

Fant du det du lette etter?