Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Stølsvidda

Stølsvidda er et stort, sammenhengende stølsområde på fjellet mellom Valdres og Hemsedal.

Valdres er den regionen i Norge som har og har hatt mest stølsdrift, en driftsform som går tilbake til seinmiddelalderen. Stølsvidda er fremdeles et av områdene med størst konsentrasjon av støler i drift i Norge, med rundt 50 aktive støler i 2018. Stølene ligger samlet i stølslag, med bygningsmiljø preget av både eldre og nyere driftsmåter. Melkeproduksjonen er mye basert på utmarksbeite, noe som gjør at store deler av landskapet under den naturlige skoggrensen er åpne vidder. Mosaikken av stølsvoller, beitepåvirket utmark og store, åpne myrkompleks gjør området viktig for naturmangfoldet, blant annet for mange ande- og vadefugler og vegetasjonstyper. Området er et populært turistmål, og flere driver stølsturisme der de formidler driftsmåte og produksjonsform.

Strøstølene i Vestre Slidre i Norges største stølsområde - Stølsvidda. Mye av melkeproduksjonen baseres på utmarksbeite. Foto: Kari Stensgaard.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Stølsvidda

Fylke
Innlandet  

Kommune
Nord-Aurdal og Vestre Slidre kommuner

Landskapstype
Seterlandskap med "vidde karakter" og preg av aktiv drift   

Landskapsregion
Fjellskogen i Sør-Norge  

Jordbruksregion
Fjellområdene i Sør-Norge  

Areal
348 000 daa, inkludert 13 500 daa jordbruksareal 

År for innlemmelse
2018

Fant du det du lette etter?