Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Suldal

Det utvalgte kulturlandskapet i Suldal inkluderer grendene Hamrabø, Klungtveit og Mokleiv.

Godt bevarte eldre tun og bygninger i liene opp fra Suldalsvatnet, med støler på heiene ovenfor, viser oss heilandskapet og fjellgårdsmiljøene på Vestlandet. Driften på Hamrabø er allsidig og dels svært ekstensiv med melkeproduksjon, sau, purker og smågris, kombinert med småkraftverk og turisme. På Klungtveit og Mokleiv benyttes store områder til sauebeite. Bratte bakker er kultivert med murer, veiter, steingårder, stier, trapper og rydningsrøyser gjennom lang tid. Slående i dette landskapet er de mangfoldige naturbeitene, hagemarkene, slåtteengene og høstingsskogen som blir skjøtt etter tradisjonen. De flere tusen høstingstrærne – kydlestuver - er særlig fulle av liv. Området byr på pilegrimsvandringer og gårdsturisme, nasjonal turistvei Ryfylke og turstier inn til Suldalsheiene. 

Hamrabøgrenda i Suldal.
Hamrabøgrenda i Suldal. Her er det allsidig drift med husdyr, kombinert med småkraftverk og turisme.Foto Oskar Puschmann
Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Suldal

Fylke
Rogaland

Kommune
Suldal

Landskapstype
Hei- og skoglandskap med gårder og støler 

Landskapsregion
Indre bygder på Vestlandet 

Jordbruksregion
Fjordbygdene på Vestlandet og i Trøndelag 

Areal
28 000 dekar, inkludert 706 dekar innmark 

År for innlemmelse
2018 

Fant du det du lette etter?