Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Ullensvang

Århundrer med fruktdyrking setter tydelig merke på landskapet i «den nasjonale frukthagen» Ullensvang i Hardanger.

De milde fruktbygdene står i sterk kontrast til det dramatiske landskapet rundt. Frukttrær av mange ulike sorter og kloner gjør de eldste frukthagene særlig verdifulle som samlinger for genetiske planteressurser. Her er det også gode forhold for ville arter av sopp, lav, mose, insekter og fugler. Den første dyrkingen startet i slutten av steinalderen, og i mengden av forhistoriske kulturminner er det særlig alle bergkunstlokalitetene som framhever tidsdybden i kulturlandskapet. Fruktdyrkingen skjer nå etter moderne metoder, med mye aktivitet og mange folk i arbeid. Strandstedet Lofthus, klyngetunet på Aga og ferdselsveiene til fjellet er framtredende kulturminner i nasjonal sammenheng. 

Fruktdyrkingslandskap ved Hardangerfjorden: Gården Helleland nærmest og bygda og tettstedet Lofthus med Opedal i bakgrunnen. Foto Niels Johansen, Hotel Ullensvang.

 

Fant du det du lette etter?