Mål

  • Legge til rette for økt verdiskapingen.
  • Økt bruk av natur- og kulturarvverdiene som ressurser for lokal verdiskaping, næringsutvikling og sysselsetting i området.

Eksempler på tiltak

Eksempel 1

Småskala reiseliv, utvikling av opplevelser og aktiviteter for allmenheten og turister samt bidra til å videreutvikle Norge som matnasjon med tydelig lokal og regional identitet.

Eksempel 2

Drift av seter med melkeproduksjon, beiting på seter uten melkeproduksjon og til drift av besøksseter/ museumsseter.

Eksempel 3

Ivareta og bidra til økt bruk av genetiske ressurser i jordbruket.

Eksempel 4

Ryddeaksjoner, avfallsinnsamling og lignende.

Eksempel 5

Sikre fortsatt landbruksdrift gjennom nødvendige investeringer/ombygging av driftsbygning.

Eksempel 6

Maskiner, utstyr og lignende. 

 

Til eksempelsamling