Bilde: Bøensætre Husmannsplass Foto: Koppang landbruk 

Mål

  • Legge til rette for økt verdiskapingen.
  • Økt bruk av natur- og kulturarvverdiene som ressurser for lokal verdiskaping, næringsutvikling og sysselsetting i området.

Eksempler på tiltak