Regjeringen og organisajonene i jordbruket inngikk i 2019 en intensjonsavtale om å redusere klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i perioden 2021-2030. Regnskapsgruppa rapporterer årlig om klimagassutslipp og opptak for jordbruksrelaterte uslippskilder i det nasjonale klimagassregnskapet (klimaavtalens regnskap for utslipp og opptak). Hvert tredje år utarbeides rapportering om gjennomføring av klimatiltak i jordbruket (tiltaksrapportering), og hvordan klimagassregnskapet utvikler seg i forhold til målet i avtalen (gapanalyse)

Klimastatus for jordbruket

Klimastatus for jordbruket - første hovedrapportering etter intensjonsavtalen 2021-2030. (Regjeringen.no)

Detaljert tallgrunnlag (last ned)