Forord

Dette dokumentet er et tillegg til rapporten Produksjon og forbruk av økologiske landbruksvarer for 2019, som Landbruksdirektoratet publiserte 15. mars i år. I dette tillegget beskriver vi utviklingen gjennom avtaleåret og avlingssesongen 2019–2020 for økologisk korn og kraftfôr og for økologisk potet, grønnsaker og frukt, ettersom helårsrapporten ble publisert på et tidspunkt hvor vi ikke hadde hele bildet for produksjon og omsetning av korn og potet, grønnsaker og frukt for 2019–2020. I motsetning til tidligere rapporter, har vi ikke med tall om omsetning av økologiske varer i dagligvarehandelen.

Økologiske produkter er definert som produkter som har blitt produsert etter økologisk godkjent produksjon, og som har godkjent økologisk merking. I rapportene viser begrepet avtaleår til perioden 1. juli til 30. juni, som er det jordbruksavtalen gjelder for.  Avlingssesongen for poteter, grønnsaker og frukt går på sin side fra de første produktene kommer på markedet om våren, til lageret er tømt året etter. Både hovedrapporten og dette tillegget er et oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Les hele rapporten om produksjon av økologiske jordbruksvarer 2020 (PDF)

Les hele rapporten om produksjon av økologiske jordbruksvarer 2019 (PDF)

Her kan du også lese hovedrapporten 2019 (PDF)