Til hovedinnhold

Rapportere om bruken av vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning

Rapporteringen danner grunnlag for kontroll av om midlene er benyttet etter forutsetningene for tildelingen, jf. bevilgningsreglementet § 10 andre ledd.

01

apr

Husk rapporteringsfristen

Hvem skal rapportere?

Kommuner som administrerer vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning for ett eller flere vaktområder, skal rapportere til Landbruksdirektoratet om bruken av tildelte midler for foregående tilskuddsår.

Om prosessen:

Viktige datoer

01

apr

Rapporteringsfrist

Fant du det du lette etter?