Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Tilskudd til tidligpensjon

Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk.

Hvem kan søke?

Jordbruker som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan få enbrukerpensjon. Bruker som har fylt 62 år kan sammen med ektefelle/samboer som har fylt 57 år få tobrukerpensjon. Det blir stilt krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra jordbruksforetaket og annen inntekt. Landbrukseiendom må være overdratt til ny eier, og ny eier kan ikke være ektefelle/samboer.

Om prosessen:

Viktige datoer

Søknadsfrist: løpende

Hvis du ønsker å få et forhåndstilsagn, kan du sende søknad 6 måneder før kravene oppfylles.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med statsforvalteren.

Statsforvalteren kan gi råd og veiledning om dine plikter og rettigheter.

Finn din statsforvalter

Fant du det du lette etter?