Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Tilskudd til drift av beitelag (OBB)

Til organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Ordningen gjelder for sau, geit og storfe som beiter i utmark.

Hvem kan søke?

Søknadsfrist er 15. november 2023. Det er mulig å søke fra 15. september for: Beitelag som er registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret og som har til hovedformål å samarbeide om hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av utmarksbeite. Alle medlemmer må ha foretak som er registrert i Enhetsregisteret (ha organisasjonsnummer). Statsforvalteren i ditt fylke kan sette egne vilkår om antall medlemmer med mer.

Om prosessen:

Viktige datoer

15

nov

Søknadsfrist:

15. november

Når du får svar:

i midten av mars 2024

Trenger du hjelp?

Kontakt din kommune

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Fant du det du lette etter?