Til hovedinnhold

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket som bidrar til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Hvem kan søke?

Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

Om prosessen:

Trenger du hjelp?

Kontakt ditt landbrukskontor

Kontaktinformasjon til landbrukskontoret finner du vanligvis på kommunens nettsider.

Landbrukskontoret kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Fant du det du lette etter?