Om husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjon er en ordning som regulerer produksjonsomfanget av svin og fjørfe for den enkelte produsent.  

Ordningen omfatter 

  • grenser for tillatt produksjon (konsesjonsgrenser) 
  • krav om husdyrkonsesjon for produksjon over konsesjonsgrensen 
  • standardisert erstatning ved ulovlig produksjon
  • straff ved ulovlig produksjon
  • Søke om konsesjon for å opprette nav i purkering

Formål  

Formålet med konsesjonsordningen er å legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter.  For å oppnå dette er det satt grenser for hvor stor produksjon den enkelte produsent kan ha.