Statistisk sentralbyrå presenterte utviklingen i produksjonsgrunnlaget og Landbruksdirektoratet siste utvikling i produksjon og omsetning av økologisk mat, og utviklingen av økologisk jordbruk internasjonalt.

Videoopptak av seminaret om økologiske jordbruksvarer 25. mars 2022 (Vimeo)

Presentasjon av rapporten (PPT)

Produksjon av økologiske jordbruksvarer 2021 (Rapport, PDF)

Fremgang for økologiske produkter (nyhetssak knyttet til rapporten)
 

Agenda for seminaret var:

  • Utviklingen i produksjonsgrunnlaget, ved Dagfinn Sve fra Statistisk sentralbyrå
  • Nytt regelverk for økologisk matproduksjon, ved Monica Wear Stubberud fra Mattilsynet
  • Produksjon og omsetning av økologisk mat i Norge og internasjonalt, ved Anders Hellestveit fra Landbruksdirektoratet
  • Mulighet for spørsmål til innlederne

Sted: Fjøset i Landbrukets hus, Hollendergata 5, Oslo. Alternativt digitalt via Teams.

Tid: 25. mars 2022, kl. 12.30 – 13.15   (Webinaret er gratis).