Til hovedinnhold

Fremgang for økologiske produkter

Fjoråret var ekstraordinært for norsk jordbruksproduksjon, og det påvirket også den økologiske produksjonen på noen områder. Det ble solgt økologisk mat og drikke for 4,9 mrd. kroner, og Vinmonopolet ble en klar salgsvinner.

Fjoråret var ekstraordinært for norsk jordbruksproduksjon, og det påvirket også den økologiske produksjonen på noen områder. Det ble solgt økologisk mat og drikke for 4,9 mrd. kroner, og Vinmonopolet ble en klar salgsvinner.

Samlet sett ble det omsatt økologisk mat for 2,9 mrd. kroner i dagligvaremarkedet i Norge i 2021, noe som er en nedgang på 0,3 prosent fra 2020, men likevel en oppgang på 14 prosent fra 2019. Andelen økologisk mat av det totale salget i dagligvare var på ca 1,8 prosent. Utenom dagligvarekanalen var omsetningen 2 mrd. kroner, som var en økning på 16 prosent sammenlignet med 2020. Størst økning i salget av økologiske produkter hadde Vinmonopolet, hvor nesten åtte prosent av salget kom fra denne produktgruppen. Det var også fremgang for økologiske produkter i blant annet serveringsmarkedet, bakerier, spesialbutikker og bondens marked. 

I Sverige og Danmark er salget av økologisk produkter i dagligvaremarkedet betydelig høyere enn i Norge. Det samme er økologisk jordbruksareal.

Anders Hellestveit.jpg
Anders Hellestveit i Landbruksdirektoratet.

– Mange av trendene vi allerede har sett internasjonalt over flere år fortsetter, og de store etablerte produsentlandene dominerer fortsatt, sier seniorrådgiver Anders Hellestveit i Landbruksdirektoratet. – I Norden har utviklingen av økologisk produksjon flatet noe ut, men det gjenstår fremdeles å se hvordan EUs nye strategi for bærekraftig matproduksjon vil påvirke markedet rundt oss for økologisk mat.

 

 

Her er en kort gjennomgang av de viktigste områdene:

  • Korn, mel og kraftfôr har hatt en noe negativ utvikling i produksjonsmengde siste sesong, hovedsakelig for fôrkorn, samtidig som omsetningen av økologisk kraftfôr har gått opp. Dette medfører at norskandelen i økologisk kraftfôr fremdeles er betydelig lavere enn i konvensjonelt.
  • I 2021 har produksjonen av økologisk melk gått noe ned, og det samme har anvendelsesgraden, altså hvor stor del av melken som blir solgt videre som økologisk. Landbruksdirektoratet har nylig gitt ut en egen rapport om utfordringer knyttet til dette – «Verdikjeden for økologisk melk».
  • For økologisk kjøtt har produksjonen gått opp i 2021 for både firbente og fjørfe. Det er store variasjoner mellom de ulike kjøttslagene når det gjelder hvor stor andel av produksjonen som faktisk selges videre som økologisk. Egg har hatt synkende produksjon og salg i 2021, etter mange år med oppadgående kurve.
  • Innenfor grønt er det ulik utvikling for ulike kategorier, selv om total omsetning har økt noe. Noen vekster er tydeligere etablert enn andre, og har mye høyere økologisk andel. Prisene til produsentene ser ut til å stagnere for en del frukt og grønnsaker.

Noe av det viktigste som skjer for økologisk produksjon i de kommende årene, er endrede rammevilkår på grunn av ny forskrift som regulerer økologisk produksjon. Forskriften gir en del nye regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, og er innlemmet i EØS-avtalen. Den vil bli gjennomført i Norge gjennom at det vedtas en ny forskrift.

– Vi følger utviklingen innen økologisk jordbruksproduksjon nøye, og vil også fremover være en viktig kilde til informasjon om produksjon og markedsforhold på dette området, sier Anders Hellestveit. Han opplyser også at direktoratet ga 124 mill. kroner i tilskudd til økologisk jordbruksproduksjon i Norge i 2021.

Kontakt

Anders Hellestveit

Telefon: 55_56_54_48_54_49_54_48

Mobil: 52_53_55_32_51_50_32_54_53_56