Til hovedinnhold

Søkeveiledning

2. Registrere ny søknad

Tips!

  • Ha all nødvendig informasjon tilgjengelig før du starter. 
  • Husk å lagre underveis. Lagringen skjer ikke automatisk. 
  • Du blir automatisk logget ut av systemet hvis du ikke aktivt jobber med registreringen. 
  • Skal du legge ved dokumenter/filer som ikke er i standard Office-format, lagre dokumentet som PDF før du laster opp. 

Steg 1. Registrer grunnopplysninger 

Opplysninger om søker  

Vi henter opplysninger om foretaket fra enhetsregisteret. Hvis noen av opplysningene er feil, må du oppdatere dette i Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene. I tillegg hentes gårds- og bruksnummeret fra Landbruksregisteret. Hvis gårds- og bruksnummer er feil, kontakt kommunen.  

Opplysninger om privatpersoner henter vi fra folkeregisteret. Hvis adressen er feil, må du oppdatere dette i Folkeregisteret.  

Kontaktinformasjon 

For foretak må du fylle inn e-postadresse og/eller mobilnummer i søknaden. Her legger du inn kontaktinformasjon til personen som skal motta informasjon underveis i søknadsprosessen.

For privatpersoner henter vi e-postadresse og/eller mobilnummer fra Kontakt- og reservasjonsregisteret som er et felles kontaktregister som stat og kommune bruker for å kontakte privatpersoner. For at privatpersoner skal få lov til å sende inn en digital søknad, må personen ha satt ikke reservert under "Reservasjon mot kommunikasjon på nett " i Kontakt- og reservasjonsregisteret. 

Landbruksdirektoratet bruker mobilnummer/e-postadresse som er oppgitt i kontaktinformasjonen til å sende ut påminnelse om rapporteringsfrist og varsle søker når det blir sendt ut dokumenter som er tilgjengelig i Altinn for foretak og i digital postkasse for privatpersoner.

Dokumenter som vi varsler om, er 

  • vedtaksbrev 
  • kvittering på sendt søknad 
  • kvittering på sendt utbetalingsanmodning 
  • utbetalingsbrev 

Kontonummer 

Søknaden er forhåndsutfylt med kontonummeret som foretaket eller privatpersonen er registrert med hos Landbruksdirektoratet. Tilskuddet utbetales til dette kontonummeret. For å kunne sende inn søknad må det være registrert et kontonummer. 

Hvis foretaket ditt ikke er registrert med et kontonummer eller om kontonummeret er feil må du bruke skjemaet «Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet» for å registrere eller endre kontonummeret. For å kunne registrere eller endre kontonummer til et foretak må du ha rollen «primærnæring og næringsmiddel» i Altinn.  

Saksbehandler kan ikke registrere eller endre kontonummer på vegne av søker.  

Steg 2. Registrer søknadsopplysninger  

Under seksjonen søknadsopplysninger skal du registrere informasjon som saksbehandler trenger for å kunne behandle søknaden. Hva du må oppgi av opplysninger varierer mellom de ulike tilskuddsordningene.  

Det er veiledningstekster til de ulike feltene i søknadsskjemaet som vil hjelpe deg å fylle ut riktig informasjon. I tillegg er det noen steder lagt inn hjelpetekster bak spørsmålstegnsymbol som gir mer informasjon.  

Det er viktig at søker legger inn korrekte og tilstrekkelige opplysninger slik at søknaden blir behandlet korrekt. 

Eiendom  

For ordninger hvor du søker om tilskudd til prosjekter og/eller tiltak på eiendommer, må du registrere hvilken eiendom det skal utføres tiltak på. Eiendommen må være en aktiv eiendom i Landbruksregisteret og må enten være en landbrukseiendom eller en grunneiendom som er knyttet til en landbrukseiendom.  

Om eiendommen ikke finnes i Landbruksregisteret eller om du ikke får registrert eiendommen, må du ta kontakt med kommunen som eiendommen tilhører, for å finne ut av hva som er årsaken til at du ikke får registrert eiendommen. 

Vedlegg 

Dokumentasjon som skal sendes med søknaden kan lastes opp som vedlegg til søknaden. Du skal ikke laste opp dokumenter med taushetsbelagte eller personsensitive opplysninger.  

Oppsummering 

Her finner du en oversikt over søknaden og en utskriftsvennlig versjon av søknadsopplysningene dine.  

For noen ordninger må du velge hvem som skal behandle søknaden din, mens for andre ordninger blir dette automatisk utledet fra opplysninger du har registrert. Er du usikker på hvem du skal sende søknaden til, kan du kontakte kommunen.  

Steg 3. Kontroller og send inn

Når du har kontrollert og bekreftet at alle opplysningene i søknaden er korrekt, sender du inn søknaden.  

Som foretak vil du motta kvittering på innsendt søknad i foretakets innboks i Altinn. Privatpersoner som søker, vil motta kvittering på innsendt søknad i sin digitale postkasse, hvis du har dette. I tillegg vil kontaktpersonen som er oppgitt i søknaden motta en varsling på sms og/eller epost om at det ligger dokumenter i Altinn eller i den digitale postkassen.

Fant du det du lette etter?