EU-kommisjonen la i 2020 frem "Farm to Fork"-strategien for bærekraftige matsystemer. Strategien utgjør en viktig del av European Green Deal og gjennomføres de neste årene i EUs felles landbrukspolitikk (CAP). Landbrukssektoren står i dag overfor store utfordringer. Krigen i Ukraina, pandemien og sterkt økende internasjonale priser på matvarer, synliggjør sårbarhet i matsystemene våre. 

Seminaret belyste hvordan dette praktiseres i Sverige og hva som er status for å få til en mer bærekraftig landbruksproduksjon i Norge.

Videoopptak av seminaret

Videoopptak av seminaret om bærekraftig landbruksproduksjon i EU og Norge 28. april 2022 (Vimeo)  

Programme, recording of the seminar and information in English

Tid: Torsdag 28. april kl. 1000–1130.

Sted: Landbruksdirektoratets lokaler i 5. etg., i Stortingsgata 28 i Oslo.

Digitalt: Via Teams

Språk: Seminaret ble holdt på engelsk

Program 

Seminaret ble ledet av Ola Christian Rygh, fagdirektør i Landbruksdirektoratet.

Ola Rygh høyoppløselig.jpg

10:00 Velkommen, ved Landbruksdirektoratet  

10:05 Strategier og satsningsområder for bærekraftige matsystemer i EU – ny felles landbrukspolitikk, Farm to Fork-strategien og fremtidige utfordringer.  

Presentasjon ved Olaf Heidelbach, økonomi- og policyanalytiker i Generaldirektoratet for landbruk og distriktsutvikling, Europakommisjonen.  

Olaf Heidelbach.jpg

10:25 Svensk jordbrukspolitikk, miljø og bærekraft under CAP  

Presentasjon ved Åsa Wolgast Broberg, kansliråd i enheten for landbruks- og matvirksomheter under det svenske Næringsdepartementet. 

Åsa Wolgast Broberg.JPG

10:45 Norsk jordbrukspolitikk for miljø og bærekraft 

Presentasjon av Henrik Einevoll, avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet. Seksjon handelspolitikk i Landbrukspolitisk avdeling. 

Henrik Einevoll.jpg

11:00 Tiltak og virkemidler i Norge for et bærekraftig landbruk – noen eksempler og områder under utvikling i Norge 

Presentasjon av Bjørn Huso, fagdirektør i Landbruksdirektoratet. Seksjon miljø og klima i Avdeling ressurs og areal.  

Bjørn Huso (2).jpg

11:15 Spørsmål og oppsummering 

11:30 Slutt