Til hovedinnhold

– Landbruket har en viktig rolle i beredskapens tid

På Landbruksdirektoratets Kunnskapskonferanse 7. mars vil flere tunge ressurspersoner dele sine tanker om «Landbrukets rolle i beredskapens tid». En av disse deltakerne er statsforvalter i Innlandet Knut Storberget.

Fagdirektør Ola Christian Rygh i Landbruksdirektoratet vil innlede til samtale om dette viktige temaet.  Rygh har mange års ledererfaring fra ulike roller innen landbruksforvaltningen og hatt nærkontakt med krevende beredskapssituasjoner. 

Ola Rygh høyoppløselig.jpg
Ola Rygh, fagdirektør Foto: Torbjørn Tandberg

– Vi kan ikke spå om framtida.  Vår beste forutsetning for å opprettholde god beredskap er derfor vår forståelse av tidligere kriser og hendelser. Da kan vi lære av det som har skjedd. Og tenke framover, sier fagdirektør Ola Rygh i Landbruksdirektoratet. 

Fra hans ståsted er det det to scenarier i trusselbildet: Det er krig og konflikt og det er klimaendringer og naturkatastrofer. 

I sitt innledningsforedrag vil Rygh vise til at vi lever i en urolig tid hvor sammenhengen mellom sosial og politisk uro og matvaresituasjonen har fått store konsekvenser og kan få det framover også. 

– For å klare økende utfordringer med natur og miljø, må vi styrke vår motstandsdyktighet og ta bedre vare på ressursene, som gjør oss i stand til å takle endringer, sier Rygh. 

Han vil også peke på flere hendelser som har skjedd i Norge og internasjonalt og at vi må være forberedt på nye og alvorlige utfordringer framover, herunder konflikter som forstyrrer handelsstrømmene. Hva skjer hvis det inntreffer flere hendelser samtidig, spør Rygh i sin innledning. 

– Det er nå viktigere enn noen gang at det er oppmerksomhet om dette tema i offentligheten. Og at samtalen er bedre understøttet av kunnskap som fakta, faglige vurderinger og forskning, sier Rygh. 

Han vil med sitt innlegg innlede til en samtale med statsforvalter Knut Storberget i Innlandet, styreleder i Felleskjøpet Anne Jødahl Skuterud og adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet, alle tre med betydelig beredskapserfaring og kunnskap om å håndtere vanskelige situasjoner. 

Knut Storberget Foto_Statsforvalteren i Innlandet_Kristina Skamsar.jpg
Knut Storberget, statsforvalter i Innlandet Foto: Kristina Skamsar

Dette og mange andre interessante temaer tas opp på Landbruksdirektoratets Kunnskapskonferanse torsdag 7. mars. Seminaret er digitalt og gratis. Om du ikke har anledning 7. mars, kan du se opptak i etterkant.