Til hovedinnhold

234 millioner kroner i strømstøtte

Strømstøtten som er utbetalt, totalt 234 millioner kroner, gjelder forbruk i perioden april 2022 – august 2022. Noe i underkant av 11 000 foretak mottok utbetaling i uke 41.

Dette er første utbetaling etter sommeren, og det var jordbruksforetak som registrerte seg før 30. september 2022 som fikk strømstøtte nå.

Andre utbetaling i slutten av oktober

Andre utbetalingskjøring for jordbruksforetakene er planlagt å skje i slutten av oktober. Det blir utbetalt støtte for forbruk fra september. I tillegg vil det utbetales støtte for tidligere måneder for foretak som ikke fikk blitt med på første utbetalingskjøring.

35 millioner kroner til veksthus og vanningslag

De aller fleste veksthusene og vanningslagene har fått vedtak om utbetaling av strømstøtte for andre kvartal (april 2022 – juni 2022). For denne perioden har Landbruksdirektoratet mottatt  230 søknader fra veksthus, og omtrent 70 søknader for vanningslag. Totalt er det utbetalt 35 millioner kroner til veksthus og vanningslag for andre kvartal 2022.

Utbetalingsplan

For jordbruksforetak er det planlagt faste månedlige utbetalinger i slutten av hver måned.

For veksthus og vanningslag vil saksbehandling og utbetaling skje fortløpende.

Mer informasjon om strømstøtte

For deg som skal søke strømstøtte