Til hovedinnhold

35 mill. kroner til tømmerkaier

Åndalsnes, Mandal og Salten i Sørfold kommune har fått tilskudd til oppgradering og bygging av tømmerkaier.

- Tømmerkaier har en betydningsfull rolle for kystskogbruket, sier seniorrådgiver Per Odd Rygg i Landbruksdirektoratet. Næringen er helt avhengig av å få transportert virket ut i markedet på en kostnadseffektiv måte. Siden ordningen ble etablert i 2012 har 30 kaier fått til sammen 379 mill. kroner i tilskudd.

I vurderingen av tilskudd til tømmerkaier ser vi blant annet på tilskuddsbehovet opp mot tømmervolumet som skal transporteres over kaia. Tilskuddsbehov reduseres for eksempel ved at skogbruket i mange tilfeller allierer seg med andre næringsinteresser og får en andel i en flerbrukskai. Landbruksdirektoratet gjør også en vurdering av alternative transportmetoder i det aktuelle området, m.m.

Tildeling i 2021

  • Øran tømmerkai i Åndalsnes, Rauma kommune - har fått tildelt 15 mill. kroner
  • Strømsvika tømmerkai i Mandal, Lindesnes kommune - har fått tildelt 11,5 mill. kroner
  • Salten Verk i Sørfold kommune - har fått tildelt 8,5 mill. kroner
Per Odd Rygg.jpg
Seniorrådgiver Per Odd Rygg

- Det har avgjørende betydning for tilskuddstildelingen at man kommer raskt i gang med tømmerkaiprosjektet og at prosjektsøknaden er godt gjennomarbeidet, understreker Per Odd Rygg.

Landbruksdirektoratet har i år en mindre sum tilskudd å tildele som følge av forsinkelser i en del prosjekter som tidligere har blitt tildelt tilskuddsmidler. Koronaen må ta litt av skylden her, kommenterer Rygg.

Begynner å gå inn for landing

Markedet mettes og behovet vil avta naturlig etterhvert som de gode prosjektene realiseres og kaier ferdigstilles langs hele kysten.

– Det er viktig å ikke gi opp selv om man har søkt og fått avslag. Flere av prosjektene som ikke fikk tildelt tilskudd i år er gode prosjekter som kan søke igjen, kommenterer Per Odd Rygg. Enkelte steder langs kysten vil behovet for uttransportering av tømmer fortsatt øke fremover.

Kartet viser tømmerkaienes lokalisering – tilskudd i perioden 2012-2021

Innvilget_Alle_og_2021_m_bakgrunnskart.jp_grønn.jpg