Til hovedinnhold

450 millioner kroner i strømstøtte i 2023

Landbruksdirektoratet har i 2023 utbetalt strømstøtte til om lag 16 000 jordbruksforetak, veksthusforetak og vanningslag.

Strømstøtteordningen er viktig for å opprettholde norsk matproduksjon. Ordningen ble innført februar 2022.

Beløpene omfatter kun det som har blitt utbetalt i løpet av regnskapsåret 2023. Tabellen viser hvor mye som er utbetalt til de ulike foretakene i 2023. Tabellen viser også hvilken periode det er utbetalt støtte for, og hvor mange foretak som fikk støtte.

Oversikt over utbetalt strømstøtte 2023

Foretakstype  Periode det utbetales for  Utbetalt støtte
i 2023 kr. 
Antall
foretak
Jordbruksforetak Desember 2021–november 2023 270 millioner  15528 
Veksthusforetak  Andre kvartal 2022 150 000  3
Tredje kvartal 2022 40 000 3
Fjerde kvartal 2022 91 millioner 253
Første kvartal 2023 60 millioner 255
Andre kvartal 2023 20 millioner 197
Tredje kvartal 2023*  800 000 101
Vanningslag April–juni 2022 22 000 1
Juli–oktober 2022  1,4 millioner 16
April–juni 2023 800 000 58
Juli–oktober 2023*  10 000 24

*Noen søknader for denne perioden, vil behandles og utbetales i 2024. 

 

I tillegg til de ordinære utbetalingene, er det også gjort manuelle beregninger som følge av dispensasjonssøknader og andre korrigeringer. Dette har ført til ytterligere utbetalinger på 9,6 millioner kr, som ikke er med i tabellen.

Ulik tid for utbetaling

Jordbruksforetak får utbetalt strømstøtte månedlig, for forbruk fra den forutgående måneden. Det innebærer at støtte for desember 2023 utbetales i midten av januar i år. I tillegg utbetales støtte for tidligere måneder, for foretak som ikke fikk blitt med på tidligere utbetalingskjøring.

For veksthusforetak skjer saksbehandling og utbetaling av støtte for fjerde kvartal 2023 fortløpende. Vanningslag hadde frist for å søke om støtte den 31. desember 2023, men på grunn av nedetid i systemene på fristdagen, ble fristen utvidet til 12. januar 2024. Søknader om støtte til vanningslag for perioden juli–oktober 2023, behandles og utbetales forløpende.

Mer informasjon om strømstøtte

For deg som skal søke strømstøtte