Til hovedinnhold

58,9 mill. kroner til innovasjonsprosjekter

Ni nye innovasjonsprosjekter i jordbruk og matindustri er tildelt forskningsmidler. Alle med oppstart i 2023. Det skal blant annet forskes på temaer innen avl og genetikk, folkehelse, klima, produktutvikling og plantevern.

Det er styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) som har tildelt midlene, og prosjektene dekker hele verdikjeden. Totalt er det innvilget 58,9 mill. kroner for hele prosjektperioden, hvorav 20,5 mill. kroner skal ut i 2023.

Stor variasjon i prosjekter

Prosjektet «SOUP» er et av prosjektene som er tildelt midler. Det skal bidra til ny kunnskap for folkehelsen, blant annet ved å kartlegge hvilke prosesser og tilsetningsstoffer i matproduksjonen som bør endres. De skal også utvikle nye, sunne produkter som baserer seg på norske grønnsaker og regenerativt dyrket korn.

Et annet prosjekt som fikk tildelt penger i denne runden skal utvikle smarte øremerker som vil muliggjøre sanntids overvåking og sporing av småfe og rein. I prosjektet skal det utvikles ny produksjon og distribusjon, forbedrede arbeidsmetoder og prosesser, og en sirkulær verdikjede.

Følgende prosjekter har fått støtte fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri:

Prosjekt Søker Innvilget mill. kr.
Oksidasjon av nitritt til nitrat i organisk avfall behandlet i N2 Applieds plasma-absorpsjonsprosess ved hjelp av oksidanter N2 Applied 4,2
Innovative verktøy for å bekjempe jordbårne patogener i korn Graminor 4,8
SOUP: Konkurransedyktige, bærekraftige og mer skånsomme, optimaliserte prosesseringsmetoder for sunnere mat med enklere ingredienslister Orkla Foods Norge 4,3
Sirkulær verdikjede for smarte øremerker RealTimeID 10,7
Forebyggende effekt ved daglig Jarlsberg-inntak mot beinskjørhet og redusert beinhelse for risikopasienter og aktive skiløpere TINE 8,8
SAUTO: Småfeklassifisering, AUTomatisk og Objektivt Animalia 4,9
SmartFrukt: Smarte løsninger i epledyrking sikrer kvalitetsepler til forbruker Gartnerhallen 8,8
Siderspråk og produktdifferensiering Hardanger siderprodusentlag 6
Vitrification of pig embryos for the worldwide dissemination of genetics using embryo technology Norsvin 6,3

Fakta om forskningsmidlene

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har to finansieringskilder med hvert sitt styre; Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter(FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen(JA). Forskningsmidlene forvaltes av styrene og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.

Kontakt

Tine Madeleine Jarli