Til hovedinnhold

Alle søknader for siidaandeler og reinlag ferdigbehandlet

Alle godkjente søknader per 20. september er nå utbetalt. Totalt har 376 siidaandeler og tre reinlag mottatt tilskudd.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark opplyser at de nå er ferdige med ordinær tilskuddsbehandling. Det som gjenstår er klagebehandling, og behandling av saker der det har vært nødvendig å be om mer dokumentasjon.

Betalinger i rute

For 2022 er det satt av 73,0 millioner kroner gjennom Reindriftsavtalen for tilskudd til sidaandeler og reinlag. I tillegg er det overført 7,1 millioner kroner i mindreforbruk fra i fjor. Det er overført 4,1 millioner kroner til RUF, slik at total disponibel ramme er på 76 millioner kroner for 2022. Utbetalt beløp er 64,3 millioner kroner.

Tilskudd til siidaandeler er øremerket midler som er satt av over reindriftsavtalen for 2021/2022. Vilkår og satser for de ulike ordningene fastsettes av avtalepartene som er Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund.

- Alle som får sine søknader innvilget får utbetalt tilskuddet i henhold til inngått reindriftsavtale, sier direktør Widar Skogan i Landbruksdirektoratet.

Widar Skogan.jpg
Direktør Widar Skogan i Landbruksdirektoratet kan kontaktes på telefon 416 83 718 ved spørsmål.