Til hovedinnhold

Ny status for utbetaling av tilskudd til sidaandeler og reinlag

Statsforvalteren i Troms og Finnmark meldte tidligere i sommer om forsinket behandling av tilskuddssøknader til reindriften. I løpet av de neste ukene vil behandlingen av de fleste søknadene være ferdig.

Så langt har Statsforvalteren i Troms og Finnmark godkjent 175 søknader om tilskudd til sidaandeler og reinlag. Søknadene blir behandlet og utbetalt av Landbruksdirektoratet.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark behandler rundt 380 søknader om tilskudd til siidaandeler hvert år og er snart halvveis. 

 - Vårt tilskuddsteam på 10 personer er nesten fulltallig etter sommerferien, og vi regner med å være ferdig med de aller fleste søknader i løpet av de neste ukene, sier reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

- Vi har et godt system for utbetaling av tilskudd, og godkjente søknader går fortløpende til utbetaling, sier direktør Widar Skogan i Landbruksdirektoratet. Utbetalingsdager er mandag, onsdag og fredag.

For 2022 er det satt av 73,0 millioner kroner for å dekke tilskudd til sidaandeler og reinlag. Så langt er det utbetalt 44,99 millioner kroner. 

Tilskudd til siidaandeler er øremerket midler som er satt av over reindriftsavtalen for 2021/2022. Vilkår og satser for de ulike ordningene fastsettes av avtalepartene som er Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund.

- Alle som får sine søknader innvilget får også utbetalt tilskuddet i henhold til inngått reindriftsavtale, sier direktør Widar Skogan. 

Widar Skogan, direktør avdeling reindrift Landbruksdirektoratet.jpg
Direktør Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet, Widar Skogan. Foto: Torbjørn Tandberg.

 

Kontakt

Widar Skogan

Telefon: 52_49_54_32_56_51_32_55_49_56

Mobil: 52_49_54_32_56_51_32_55_49_56