Til hovedinnhold

Auksjonen som sikrer ditt daglige brød

Hvert år må Norge importere korn for å sikre matforsyningen. Dette skjer på auksjoner hos Landbruksdirektoratet.

Onsdag 23. november, presis klokken 13.00 starter auksjonen av importkvoter for matkorn. En importkvote på 14.000 tonn   mathvete frembys på nettauksjon. Utropsprisen er satt til 10 kroner per tonn. Etter to sekunder tikker første bud inn.

Rekordavling gir lav import

I år er de norske kornavlingene rekordstore. Likevel må vi importere noe korn fra utlandet. Årets importbehov for matkorn anslås til 56 000 tonn, og 30 000 tonn av dette ble fordelt på auksjon 23. august. 23. November ble det auksjonert ut ytterligere 14.000 tonn. Det er halvparten av hva som ble fordelt i november i fjor    som var 26.000 tonn. 
 

Maurits Ovren som er ansvarlig for kornauksjonene hos Landbruksdirektoratet følger med i budrunden
Maurits Ovren som er ansvarlig for kornauksjonene hos Landbruksdirektoratet følger med i budrunden.

− Selv om norske bønder i år har stått på og levert ekstra gode avlinger, må vi likevel importere noe korn av to grunner. For det første for å ha nok matkorn. For det andre for å sikre riktig bakekvalitet på melet. De ulike kornslagene har nemlig ulike egenskaper, og for å sikre jevn kvalitet, blandes mel fra ulike typer korn, forklarer Maurits Ovren som er ansvarlig for kornauksjonen hos Landbruksdirektoratet.


I løpet av ti minutter er hele kvoten solgt. Høyeste bud er 15 kroner per tonn. Dermed er Kari og Ola sikret brød, og det er kommet inn to millioner kroner til statskassen.
 

 

Fakta om auksjon av tollkvoter

Landbruksdirektoratet fordeler tollkvoter som gir rettigheter til å importere et kvantum med landbruksvarer til redusert tollsats.

De fleste kvotene er resultat av handelsavtaler, men det er også noen kvoter som er nasjonalt bestemt.

Det holdes tre auksjoner gjennom et kornår i august, november og mai. Underveis lages det prognoser for importbehov basert på norsk produksjon og forventet forbruk.

Tollkvotene fordeles i hovedsak ved auksjon, men noen få tollkvoter fordeles etter søknad.

Les mer om auksjoner av tollkvoter

Resultater fra Landbruksdirektoratets auksjoner