Til hovedinnhold

Avskoging er en utfordring også i Norge

Hvert år forsvinner 60 000 dekar skog i Norge. Det tilsvarer 8 400 fotballbaner, noe som har stor betydning for Norges klimaregnskap og skogdriften.

Det skrives lite om avskoging, selv om det er en utfordring også i Norge. 
− Ordet avskoging får de fleste til å tenke på regnskogen i Amazonas, men også her i Norge avskoges store områder hvert år. Og i likhet med Amazonas skyldes avskogingen menneskelig aktivitet, sier Arne Rannem i Skogseksjonen i Landbruksdirektoratet. 

Store områder

Fra 1990 til 2021 er det avskoget 1 800 000 dekar. Jevnt over avskoges det 60 000 dekar årlig. 
− Det er vanskelig å danne seg et bilde av hvor store områder som er avskoget de siste 30 årene, men arealet tilsvarer all produktiv skog i kommunene Kongsvinger, Grue og Eidskog, forklarer Rannem.
Om utviklingen fortsetter, begynner det virkelig å vise på Norges-kartet.
− Hvis avskogingen fortsetter i samme takt frem til år 2100, vil 6,5 millioner dekar skog være borte. Det tilsvarer 7,5 prosent av det produktive skogarealet vårt, sier Rannem.

Avskoging.PNG
De gule kommunene viser avskoging fra 1990 til 2021. Om avskogingen fortsetter med 60 000 dekar årlig frem til år 2100, vil også et område tilsvarende de røde kommunene bli avskoget.

Som i Amazonas

Årsakene til avskogingen i Norge, er de samme som i Amazonas. 
− To tredeler skyldes bygging av boliger, hytter, veier, jernbane, industri og mye annet. Én tredel skyldes hugging av skog for beiter og nydyrking, sier Rannem.
Når store skogområder forsvinner, vil det merkes både i Norges klimautslipp og produksjon av trevirke.

Får konsekvenser

Avskogingen på 60 000 dekar årlig, utgjør 12 prosent av årlig hogstareal, og utgjorde i fjor 1,3 millioner kubikkmeter trevirke. 
− Tapet av skog gir store klimagassutslipp. Med dagens avskoging gir det et klimagassutslipp på 2,6 millioner tonn CO2 per år, noe som tilsvarer fem prosent av Norges samlede utslipp, sier Rannem.