Til hovedinnhold

Beredskapen i reindriften får god attest

En arbeidsgruppe med representanter fra næringen og forvaltningen mener at systemet for beredskap i reindriften fungerer godt og at det ikke er behov for omfattende endringer.

Det går frem av rapporten at både næringen og forvaltningen har hatt mer erfaring med å håndtere en beitekrise i år, sammenlignet med 2020. Alle aktører har derfor vært bedre forberedt.

Les hele saken hos LMD

Reindrift, en rein med fjell i bakgrunnen.jpg
Reinsdyr på beite