Til hovedinnhold

Betaler ut nærmere 17 milliarder kroner til norske bønder

Onsdag 14. februar utbetaler Landbruksdirektoratet nærmere 17 milliarder kroner i produksjons-og avløsertilskudd til i underkant av 37 200 jordbruksforetak. 

Dette er en økning på rundt to milliarder kroner sammenlignet med fjorårets utbetaling av ordinært produksjons- og avløsertilskudd.  

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse på en rekke tilskudd i jordbrukssektoren. Formålet er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Tilskudd til avløsning gjør at bønder med husdyr får avlastning, slik at de kan ta ferie og ha en ordnet fritid.  

Penger på konto denne uka   

Det er altså nærmere 37 200 foretak som får utbetalt produksjons- og avløsertilskudd denne uka. Søknadene fra 2023 er grunnlaget for utbetalingen.  

Kommuner, statsforvalterne og Landbruksdirektoratet har avsluttet behandlingen av de fleste søknadene. Søkerne vil normalt motta pengene innen fredag 16. februar. Enkelte søknader er enda ikke ferdigbehandlet, men erfaringsmessig blir mange av disse innvilget på et senere tidspunkt. 

Datasett, med blant annet oversikt over tilskuddsutbetalingene til foretakene, blir publisert på Felles datakatalog – data.norge.no rundt uke 10. 

Tilskuddssatser  

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 18. januar i år endelige satser for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for søknadsåret 2023.    

Satsene for husdyrtilskudd og beitetilskudd ble økt med hhv. 1,01 og 1,39 prosent sammenlignet med de foreløpige satsene. Satsene for driftstilskudd for melk og spesialisert storfekjøttproduksjon ble økt med hhv. 1,44 og 2,91 prosent sammenlignet med de foreløpige satsene. Utover det er de endelige satsene lik de foreløpige satsene i jordbruksavtalen 2023 – 2024

Har du spørsmål om utbetalingen?   

Har du spørsmål om produksjons- og avløsertilskudd? Ta kontakt med din kommune.