Til hovedinnhold

Dårlig økonomi gir utfordringer for økologisk melk

Kostnaden ved lav anvendelsesgrad er en vesentlig flaskehals i verdikjeden for økologisk melk. I dag er dette en kostnad som betales av meieriindustrien som kjøper økologisk melk fra Tine Råvare.

Det kommer fram i rapporten Verdikjeden for økologisk melk, som Landbruksdirektoratet har utarbeidet.

Anvendelsesgrad angir hvor mye av den økologiske melka som selges som økologisk melk. I 2021 var den på 55 prosent, som betyr at 45 prosent av den økologiske melka ble solgt som konvensjonell melk. Dermed må et meieri betale 55 øre mer for den økologiske melka enn det bonden får.

Direktoratet anbefaler ikke å øke hverken tilskudd eller priser, men påpeker at den lave anvendelsesgraden av økologisk melk gir økt råvarekostnad i meieri-industrien.     

En grunn til at anvendelsesgraden er så lav er bl.a. at en del økologiske melkeprodusenter bor langt unna meieri som produserer økologiske matvarer.

Den  nasjonale strategien for økologisk jordbruk legger vekt på å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. Dessuten kan erfaringer og kunnskap fra økologisk landbruk overføres, og dermed gi bedre grunnlag for å gjøre konvensjonelt landbruk mer miljøvennlig.

Landbruksdirektoratet foreslår to løsninger for å gjøre økologisk produksjon mer effektiv og redusere råvarekostnadene i verdikjeden:

  • øke anvendelsesgraden gjennom at Tine avvikler kontrakter for merpris til økologiske melkeprodusenter hvor melken ikke anvendes som økologisk
  • staten betaler for spydspissfunksjonen ved å innføre pristilskudd til økologisk melkeproduksjon, samtidig som Tine reduserer merprisen til økologiske melkeprodusenter

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Du kan lese hele rapporten Verdikjeden for økologisk melk her.
 

Kontakt

Sigurd-Lars Aspesletten

Telefon: 55_56_54_48_54_48_49_55

Mobil: 57_53_55_32_50_50_32_50_54_54