Til hovedinnhold

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2022 er tildelt Nettverket Stange Vestbygd

Nettverket Stange Vestbygd har i mange år jobbet med å tilrettelegge for bruk av kulturlandskap, kulturminner og kulturhistorie i området.

 

Her drives det aktivt landbruk i et område med svært god matjord.  Her dyrkes det korn, oljevekster, og de er store på bær og grønnsaker.

Det er nå ca. 40 medlemmer i nettverket, hvorav ca. 20 har et tilbud om enten overnatting, servering, gårdsutsalg, åpen gård og aktiviteter ol.

Den nasjonale kulturlandskapsprisen ble for første gang utdelt i 2007. Formålet med prisen er blant annet å bevisstgjøre allmenheten på utfordringer når det gjelder kulturlandskapsverdier og øke kunnskapen om kulturlandskapet.

Prisen skal også bidra til å bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet og stimulere til og ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom å gi gode eksempel.

Mer om tildelingen for 2022 kan du lese her: