Til hovedinnhold

Endringer for rapportering av reinslakt

Landbruksdirektoratet har 2. oktober 2023 lansert en ny selvbetjeningsløsning som gjør det enklere å rapportere om slaktet rein og lagerbeholdning.

Den nye heldigitale løsningen gir sikrere og mer effektiv innrapportering av slakt, lagerbeholdning og behandling av tilskuddssøknader for rapporterings- og frakttilskudd. Med innlogging via Altinn får slakteri og videreforedlingsbedrifter tilgang til alt på ett sted.

Enklere rapportering

Det nye fagsystemet gjør at det er endringer i rapporteringsforskriften og fraktforskriften.

Den største endringen er hvem som skal rapportere reinslakt. Nå er det den som første gang kjøper råvaren fra reineier som skal rapportere. Endringen kommer av at mange videreforedlingsbedrifter benytter seg av leieslakt. Den som rapporterer, kan også søke om tilskudd til å gjennomføre rapporteringen.

Slik bruker du den nye rapporteringsordningen

Begynn med å logge inn via Altinn her

Hvem skal rapportere reinslakt?

Den som første gang kjøper råvaren fra reineier, skal rapportere reinslakt.

Ved direktesalg fra reineier til detaljist, skal reineier rapportere. (Ta kontakt med Landbruksdirektoratet for registrering)

Dette betyr at en videreforedlingsbedrift som kjøper rein fra reineier, og leier inn et slakteri til å utføre slaktingen, skal rapportere om slaktet rein til Landbruksdirektoratet.

Slakterier skal fremdeles rapportere når de kjøper rein fra reineier.

Slik rapporterer du reinslakt?

Du rapporterer om slaktet rein og lagerbeholdning i Landbruksdirektoratets nye selvbetjeningsløsning. Slaktejournalene lastes opp i Excel-format. Du skal ikke lenger sende slaktejournal på e-post til Landbruksdirektoratet.

Når må du rapportere reinslakt?

Slaktejournalen kan sendes inn med all informasjon i én omgang senest to uker etter utgangen av måneden slaktingen er gjennomført, eller du kan sende inn i inntil tre omganger:

  1. Slaktejournal (uten pris og eierinformasjon) må lastes opp senest to uker etter utgangen av måneden slaktingen er gjennomført.
  2. Prisrapportering inkludert reineiers fødselsnummer må lastes opp senest to måneder etter utgangen av måneden slaktingen er gjennomført. Rapporteringsfrist for slakting i mars er 30. april.
  3. Rapportering av frakteopplysninger må lastes opp senest tre måneder etter at fraktoppdraget er utført.
  4. Den som rapporterer om slaktet rein til Landbruksdirektoratet kan søke om tilskudd til å gjennomføre rapporteringen. Dagens sats er 4 kroner per rein.

Frakttilskudd

Den som rapporterer om slaktet rein, kan også søke om tilskudd til frakt i forbindelse med slakting. Dagens satser er 50 kroner per levende rein eller skrott som fraktes i perioden 15. august t.o.m. 31. desember, og 40 kroner per skrott i perioden 1. januar t.o.m. 31. mars. Frist for å søke om frakttilskudd er 3 måneder etter at fraktoppdraget er utført.

Lagerbeholdning

Alle som har lagerbeholdning av reinkjøtt skal rapportere lagerbeholdning senest 2 uker etter utgangen av måneden slaktingen er gjennomført.

Lenker til regelverk

Forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting

Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter