Til hovedinnhold

Er du nysgjerrig på klimatiltak, matforsyning og beredskap i landbruket?

Velkommen til Landbruksdirektoratets konferanse 7. mars. Landbruket er en av Norges viktigste næringer. Det som skjer innen matproduksjon, jordbruk, skogbruk og reindrift er viktig for matforsyning, klima og beredskap.

Landbruksdirektoratets Kunnskapskonferanse er en av de viktigste møteplassene for landbruksinteresserte. Bli med på årets konferanse torsdag 7. mars.

Krig, konflikter og konkurransesituasjonen i verdikjeden for mat gjør at matforsyning igjen er høyt på agendaen. Hvorfor oppstår det f. eks mangel på egg og melk og hva er markedssituasjonen innenfor norsk produksjon av landbruksvarer?

Jord- og skogbruk er også viktig for å nå klimamålene. 7. mars kan du få med deg spennende foredrag om skogens rolle for å binde karbon og oppfylle klimaforpliktelsene våre.

Reinkjøtt er i skuddet som aldri før. Hvordan er markedssituasjonen for reinkjøtt, hva er forbrukertrendene og hva betyr bærekraft og digitalisering for næringen?

Landbruk er også viktig for sysselsetting og verdiskaping. Næringsutvikling er sentralt. På konferansen vil sammenhengen mellom kunnskapsutvikling, innovasjon og rådgivning rettet mot landbruksnæringen være tema.

LKK24 bilde til Henrik (002).png
Velkommen til Landbruksdirektoratets Kunnskapskonferanse 2024.

Fremtidens arbeidsplasser

Landbruket sikrer matproduksjon og råvarer til en rekke næringer. I tillegg sørger landbruket for arbeidsplasser i by og bygd over hele landet, noe som bidrar til bosetting og sysselsetting i andre næringer.

Mange steder oppstår det konflikter mellom landbruk og utbygging. Vil vi ha plass til utbygging av alt fra boliger til vindmøller og solkraft, uten at det går på bekostning av matjord og produktiv skog?

Kampen om arealene tilspisser seg. Avskoging er ikke noe som bare skjer i regnskoger langt unna. I Norge bygges det hvert år ned store områder.

I dag sørger landbruket for 46 000 arbeidsplasser i produksjon og videreforedling. Hva kan vi forvente i tiden fremover?

Bli med på Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 7. mars.

Her finner du påmelding og en oversikt over alle de spennende temaene. Følg oss på PC eller fra mobilen! Du kan bytte mellom sesjoner underveis. Inviterer gjerne kolleger og andre landbruksinviterte til å bli med. Konferansen er gratis.

Nyheter knyttet til