Til hovedinnhold

Foreløpig nok norsk grovfôr

Etter en sommer med tørke, mye nedbør, flom og ras er det flere som har utfordringer knyttet til kvalitet og mengde på grovfôret.

Høyproduksjon Stange i Hedmark.
Uvanlige store variasjoner i været har skapt utfordringer knyttet til kvalitet og mengde på grovfôret.
Foto: Marthe Ilseng Spangen

Landbruksdirektoratet følger situasjonen tett i hele landet, og holder løpende dialog med blant annet statsforvalteren i aktuelle fylker og Norsk landbruksrådgiving. Så langt i sesongen er vurderingen at det finnes nok grovfôr på nasjonal basis, og de som mangler grovfôr må oppsøke aktører som kan ha overskudd å selge.  

Det er vanligvis import av høy gjennom kvoter som Landbruksdirektoratet selger på auksjon. Blant annet en kvote på høy på 35 000 tonn fra EU. Dersom man eier en andel av kvoten, gir det rett til å importere sin andel uten tollavgift. Den som eier kvoteandel, kan selge dette dersom de ikke har behov for det. 

I løpet av høsten holdes det flere auksjoner med høykvoter (se mer informasjon til høyre).

Hvis det viser seg at tilgangen på grovfôr ikke er tilstrekkelig, kan det være aktuelt å legge til rette for import for å dekke underskuddet. Tilretteleggingen skjer ved at tollavgiftsatsen settes ned, men tollavgiftssatsen skal ikke settes så lavt at det ødelegger for de norske prisene i markedet.  

Tollvernet reguleres i hovedsak av Forskrift om administrative nedsettelser av tollavgiftssatser for landbruksvarer. Landbruksdirektoratet kan innrømme generelle tollavgiftsnedsettelser «for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser». Hvorvidt det foreligger en «alvorlig markedsforstyrrelse», avgjøres på grunnlag av en konkret og helhetlig vurdering av markedssituasjonen for den aktuelle varen. 

Ved vurderingen er blant annet følgende momenter av betydning: 

  • om det er norsk vare tilgjengelig i markedet, 
  • om det eksisterer norskproduserte substitutter /alternativer. 
  • om det er ubrukte importkvoter.

Den 6. oktober holder Landbruksdirektoratet en auksjon hvor kvoter for høy fra Storbritannia og andre land enn EU for import i 2023 auksjoneres ut. 

Les mer om påmelding til auksjonen her

Den 22. november holder Landbruksdirektoratet en ny auksjon av høykvoter som gjelder for import i 2024. Da vil kvotene fra EU, Storbritannia og andre land enn EU utauksjoneres. Påmelding til denne auksjonen er åpen fra 3. til 30. oktober. 

Kontakt

Maurits Ovren