Til hovedinnhold

Foreløpige anslag for produksjonssvikt

Landbruksdirektoratet har innhentet prognoser for produksjonssvikt etter sommerens tørke og flom. Disse tilsier et omfang i overkant av 6600 søknader, og rundt 560 mill. kroner i tilskudd. Produsenter av korn og grovfôr er særlig berørt.

Flomskader Foto Torbjørn Tandberg.jpg
Flomskadet kornåker Foto: Torbjørn Tandberg

Omfanget er størst i Oslo og Viken og i Innlandet som ble rammet av tørke og deretter flom. Her er det skader spesielt innen korn og grovfôr. Disse fylkene står for hele 86 prosent av forventede søknader.

Det forventes i tillegg en del søknader for grovfôr i Agder og i Troms og Finnmark som følge av tørke. Enkelte potetprodusenter, særlig i Innlandet, er hardt rammet av flom. Produsenter av mandelpotet ser ut til å være spesielt berørt.

Fruktprodusenter ser ut til å få et godt avlingsår. Noen områder i Vestland ble imidlertid hardt rammet av hagl i midten av juni, det ga store skader for enkeltprodusenter. Innen fruktproduksjon vil enkelte søknader også gjelde frostskader fra vinteren 2020/2021. For grønnsaker og bær meldes det ikke om store avvik fra normalen, men enkeltprodusenter er berørt av flom/store nedbørsmengder. Prognosene tilsier videre at det vil komme en del søknader fra honningprodusenter, blant annet på grunn av utfordringer med lyngtrekket.

-Dette er prognoser og mye kan fortsatt endre seg i løpet av høsten både med tanke på gjenværende vekstsesong og høsteforhold, understreker seniorrådgiver Grete Mari Sand i Landbruksdirektoratet.

Omfang søknader fordelt på vekstgrupper og fylke

  • Grovfôr (husdyr+salg):  2598 
  • Korn og annet frø til modning:      3812
  • Poteter:  75
  • Grønnsaker:  46
  • Frukt:  62
  • Bær:  26
Fylke Forventet antall søknader
Innlandet 1853
Oslo/Viken 3864
Vestfold/Telemark 178
Agder 285
Rogaland 23
Vestland 50
Møre og Romsdal 0
Trøndelag 76
Nordland 70
Troms/Finnmark 220

Foreløpig oppsummeres prognosene til rundt 560 mill kroner. Til sammenligning var det i 2018 i underkant av 15000 søknader, og ble utbetalt i underkant av 1,8 mrd kr.

Hvordan innhenter Landbruksdirektoratet prognoser

Landbruksdirektoratet innhenter prognoser fra Statsforvalterne. Prognosene fra Statsforvalterne er i hovedsak basert på tilbakemeldinger fra kommunene. Enkelte embeter henter også inn vurderinger fra NLR (Norsk landbruksrådgivning), samt vurderer antall innkomne meldinger om produksjonssvikt. Direktoratet har også mottatt prognoser for forventet avling fra NLR for alle vekstgrupper, samt fra Felleskjøpet på korn.

 

 

Kontakt

Grete Mari Sand

Telefon: 57_48_53_32_49_54_32_49_57_57

Mobil: 57_48_53_32_49_54_32_49_57_57