Til hovedinnhold

Foreløpige anslag for produksjonssvikt 2022

Årets vekstsesong har vært preget av tørke i sørøst og mye vått vær i vest og nord. Anslag tilsier rundt 1000 tilskuddssøknader som følge av produksjonssvikt i 2022, dette er litt over et «normalår».

Landbruksdirektoratet innhenter årlig prognoser for produksjonssvikt fra blant annet statsforvalterne. - Omfanget av ordningen vil naturlig variere mye fra år til år fordi jordbruket i så stor grad påvirkes av klimatiske forhold, sier seniorrådgiver Grete Mari Sand i Landbruksdirektoratet. -I år ser vi ut til å havne på rundt 1000 søknader. Til sammenligning fikk vi i 2021 noe under 500 tilskuddssøknader, men vi har fortsatt tørkeåret 2018 friskt i minne med over 15 000 søknader, sier hun.

Grovfôrprodusentene er verst rammet

Prognoser per 1. september viser at årets grovfôravlinger kan bli så lave som 50 prosent av et normalår for Oslo og Viken, Vestfold og Telemark og delvis Agder. Telemark ser ut til å være verst rammet.

Fra Vestland og langs kysten helt nord til og med Nordland og delvis Troms og Finnmark, har utfordringene vært knyttet til mye regn. Her er avlingene stort sett gode, men grovfôrprodusentene har hatt store problemer med å komme seg ut på jordene for å høste. Prognoser her anslår en avling på 60-70 % av et normalår, der Møre og Romsdal og Nordland er verst rammet, og Trøndelag og Troms og Finnmark kommer best ut av det med en prognose på henholdsvis 80 og 90 % av normalavling.

-Prognosene er imidlertid usikre, det er fortsatt vekst og muligheter for høsting i store deler av landet og med en god høst kan mye rette seg, sier Grete Mari Sand.

Ligger an til å bli en bra kornhøst

For korn ser det veldig bra ut i alle deler av landet. Det gjenstår imidlertid en del tresking, og spesielt i Trøndelag var mange åkere sent sådd. Med en god høst, ser kornåret ut til å kunne komme ut noe over et normalår. Prognoser på 100-110 prosent av en normalavling.

For poteter og grønnsaker viser prognosene så langt en forventet avling tilsvarende et normalår.

For bær viser prognosene at områdene med mye regn forventer en avling på 80-90 % av et normalår. Ellers ligger det an til normalavlinger.

Mer utfordrende for fruktprodusenter

For frukt ligger prognosene i Vestfold og Telemark på rundt 70-75 prosent. Her vil man ha en del følgeskader etter frosten vinteren 2020/-21, men også svikt som følge av året værforhold. I tillegg rapporteres det om problemer med skadegjørere. Prognosene for Vestland og Møre og Romsdal er noe usikre, men det forventes en del lavere avlinger enn i et normalår. Også her er det en del følgeskader etter frostskadene vinteren 2020/-21.

Produksjonssviktordningen omfatter også honning. I Vestfold og Telemark og Vestland er det forventet en del saker knyttet til svikt i honningproduksjonen.

Landbruksdirektoratet minner om søknadsfristen som er 31. oktober.

Mer informasjon om produksjonssviktordningen

Kontakt

Grete Mari Sand