Til hovedinnhold

Forsinkelser i erstatningsutbetalingene til pelsdyroppdrettere

Landbruksdirektoratet har bedt Norsk Landbrukstakst om å stanse taksering av pelsdyranlegg og ikke sluttføre takster som er påbegynt. Direktoratet mener at det er mangler ved grunnlagsmaterialet brukt i takstene som er utarbeidet.

Takstene er ikke er egnet som grunnlag for utmåling av erstatning, blant annet fordi de ikke vil gi en individuell utmåling, slik lov om forbud mot hold av pelsdyr forutsetter.

Direktoratet er i dialog med Norsk Landbrukstakst om avtaleforholdet. Dette medfører dessverre forsinkelser i erstatningsoppgjøret til pelsdyroppdretterne. Direktoratet vil foreta en foreløpig utbetaling basert på midlertid bruksverdi av anleggene, slik at forsinkelser i takseringsarbeidet ikke skal få større konsekvenser for den enkelte oppdretter enn nødvendig.

Landbruksdirektoratet har sendt ut orientering om dette til alle pelsdyroppdrettere hvor statens frist for å gi tilbud er utløpt. De øvrige oppdretterne vil bli orientert om framdrift i saksbehandlingen av deres erstatningssak.