Til hovedinnhold

Forskning: Midler til utredninger og forprosjekter 2023

Det er nå mulig å søke Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) sine midler til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2023. Styrene har lyst ut inntil 9 mill. kroner til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2023.

Prosjekter innenfor tematikken matsikkerhet og beredskap, som omtalt i Prop. 120 S (2021–2022), vil bli prioritert i denne utlysningen.

Søknadsfristen er onsdag 22. september. Styrene behandler søknadene 31. oktober 2022.

Les mer om utlysningen og hvordan du kan søke her.

Kontakt

Eline Kvamme Hagen

Fakta om forskningsmidlene

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har to finansieringskilder med hvert sitt styre; Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter(FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen(JA). Forskningsmidlene forvaltes av styrene, og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.